SKS
Kúpele Vyšné Ružbachy
Pracovná skupina kardiovaskulárnej rehabilitácie SKS
Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s.

v spo­lu­prá­ci s Komo­rou fyzi­ote­ra­pe­utov a PS ses­tier v kar­di­oló­gii

Ako prakticky vykonávať ambulantnú KV rehabilitáciu (AKVR) v kardiologickom stacionári  Sobota 26. 11. 2022, Kúpele Vyšné Ružbachy 

Koor­di­ná­tor works­ho­pu: MUDr. Viliam Rus
Odbor­ný garant works­ho­pu: doc. MUDr. Šte­fan Far­ský, FESC