Slovenská psychiatrická spoločnosť

Slovenská psychiatrická spoločnosť 

Manažment agresie v psychiatrickej praxi 6. 10. 2021 o 17.00 hod. 

Webinár
WPA – EPA – SPsS 
25. 10. 2021 o 17.00 hod.